Jesper Strömbäck

Om politik, medier och politisk kommunikation

”Rakt på” om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på augusti 27, 2014

Idag var jag med i SVTs program ”Rakt på” för att diskutera politikens medialisering tillsammans med Robert Olsson, programdirektör på SVT. I programmet medverkade också Kent Asp i en intervju kring den nya boken Mediekratin – mediernas makt i svenska val som han precis har släppt tillsammans med Johannes Bjerling. För den som är intresserad kan hela programmet ses här. Föga förvånande var jag och Robert Olsson inte helt överens, men jag tycker ändå att det blev en på det hela taget bra och konstruktiv diskussion.

Posted in Aktuellt, I medierna | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Läsvärd och viktig artikel om mediekratin och politikens medialisering

Posted by jesperstromback på augusti 26, 2014

I dagens DN skriver Kent Asp och Johannes Bjerling en mycket intressant artikel om ”mediekratin” och politikens medialisering. Artikeln – och boken ”Mediekratin – mediernas makt i svenska val” som släpps i dagarna – bygger på Kent Asps samlade forskning kring hur svenska medier mellan 1979 och 2010 bevakade svenska valrörelser. Det är den längsta tidsserien i svensk forskning kring hur medierna bevakar valrörelser, och det ska bli mycket intressant att läsa boken!

Ett av de resultat som lyfts fram är att det finns ett tydligt samband mellan mediebilden av partierna och hur det går för partierna i valet. Samtidigt som det resultatet inte är särskilt förvånande är det centralt och understryker mediernas makt i den politiska kommunikationen. Det gäller särskilt eftersom journalistiken över tid präglas allt mer av medielogiken och av en tolkande snarare än beskrivande journalistik, där journalisterna själva tar allt större utrymme. För att citera Kent Asp och Johannes Bjerling:

Bilden i medierna påverkar alltså vilka som blir vinnare och förlorare i valrörelsen. Ett annat viktigt resultat är att journalisterna i allt större utsträckning kommit att sätta sin egen prägel på valrörelsen, samtidigt som de som söker väljarnas mandat förlorar terräng. I valet 1979 stod politiker för 73 procent av aktörsframträdandena, journalister för 2 procent. I valet 2010 var motsvarande andelar 54 respektive 19 procent.

Medievalrörelsens åsiktsbärare har med andra ord fått ge plats åt valrörelsens uttolkare – journalister, experter och opinionsinstitut. Partiernas politiska budskap till väljarna har alltmer kommit att omgärdas av politisk konsumentupplysning där allt ifrån klädval till retorik analyseras, kommenteras och recenseras. Tyckare och experter har på så vis trängt sig emellan väljare och valda i något slags självpåtagen omsorg om väljarna.

Även om den nu pågående valkampanjen inte är över ännu talar det mesta för att trenderna från tidigare val kommer att bestå eller till och med förstärkas. Mitt intryck så här långt är att journalistiken är ännu mer tolkande än tidigare val, att journalister är ännu mer framträdande som aktörer, och att ännu mer fokus ägnas åt det politiska spelet och de politiska strategierna snarare än politikens innehåll.

Ur ett demokratiskt perspektiv är detta inte oproblematiskt. Ett skäl är forskning – redovisad i bland annat Kampen om opinionen – som visar att gestaltandet av politisk som spel bidrar till minskat politiskt intresse och ökad politisk misstro. Ett annat skäl är att spelgestaltningarna tränger bort politikens sakfrågor. Ett tredje skäl är att en ökad andel spelgestaltningar och mer journalistiska tolkningar gör att medierna i mindre utsträckning än önskvärt tillhandahåller sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Frågan är vem som i längden vinner på detta?

Ett svar är såklart medierna, men jag är inte så säker på att ens de vinner på utvecklingen. Också medierna är beroende av att människor är intresserade av och har förtroende för politik och samhälle, och om människor upplever att den politiska journalistiken blir allt för tolkande och spelgestaltande är risken stor att man vänder medierna ryggen.

Posted in Aktuellt, Artikeltips, Journalistik & medier | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt bokkapitel om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på augusti 4, 2014

Mediatization HOCSNär eller om historien om forskning kring politikens medialisering skrivs kommer 2014 med all sannolikhet framstå som ett avgörande år. Tidigare i år gav jag och Frank Esser ut antologin Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies, och vi publicerade också ett specialnummer av Journalism Studies och ett annat av Journalism Practice som handlade enbart om politikens medialisering. Därtill kommer en rad andra kapitel och tidskriftsartiklar som handlar om olika aspekter av politikens medialisering.

Nu har Knut Lundby dessutom precis publicerat den nya handboken Mediatization of Communication. Det är ett mycket imponerande arbete, vars över 700 sidor innehåller 31 kapitel som behandlar olika aspekter av medialiseringsteorin och medialisering som fenomen och process. Ett av dessa har jag skrivit tillsammans med Frank Esser, med titeln Mediatization of Politics: Transforming Democracies and Reshaping Politics. Flera andra kapitel handlar också om politikens medialisering, däribland Mediatization: Rethinking the Question of Media Power av Kent Asp, Mediatization of Public Bureaucracies av Kjersti Torbjørnsrud, Tine Ustad Figenshou och Øyvind Ihlen och Law in the Age of Media Logic av Bryna Bogoch och Anat Peleg.

Därtill kommer en rad andra kapitel som handlar om allt från medialisering av religion, populärkultur, sport, vetenskap och utbildning till olika teoretiska aspekter och dimensioner av medialisering. För den som forskar kring eller är intresserad av medialiseringsteori är detta med andra ord en bok som mer eller mindre måste läsas, och själv ser jag verkligen fram emot att läsa den.

Posted in Aktuellt, Mediernas makt, Nya publikationer, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt bokkapitel om sociala medier och politiska kampanjer

Posted by jesperstromback på juli 26, 2014

Campaigning Social MediaNu har den nya boken Presidential Campaigning and Social Media. An Analysis of the 2012 Campaign, redigerad av John Allen Hendricks och Dan Schill, precis släppts. Boken handlar om det amerikanska presidentvalet 2012, och innehåller sjutton kapitel som ur olika vinklar och teoretiska utgångspunkter analyserar användandet och betydelsen av sociala medier under både primärvalskampanjerna och den slutliga valkampanjen.

Själv medverkar jag med ett kapitel skrivet tillsammans med Spiro Kiousis och Emma Svensson, som utifrån public relations-teori analyserar i vilken utsträckning som Barack Obamas och Mitt Romneys kampanjer använde sig av sociala medier för att bygga och odla relationer med väljarna. Kapitlet bygger på en innehållsanalys av över 2000 e-postbrev, Facebook-uppdateringar och tweets. Resultaten visar bland annat att båda kampanjerna i viss grad använde sig av olika strategier som handlar om att odla relationer med mottagarna, men också att relationsbyggande inte var den dominerande strategin för hur kampanjerna använde sig av sociala medier.

Därmed visar kapitlet också att kampanjerna inte drar full nytta av de sociala mediernas potential för relationsbyggande, samtidigt som vi också diskuterar i vilken grad det verkligen är rationellt för politiska partier och kampanjer att satsa på relationsbyggande och interaktivitet just under de mest intensiva faserna av valkampanjerna. Utifrån detta diskuterar kapitlet också resultatens betydelse för teoribildningen kring politisk public relations och relationsteorin.

För den som är intresserad finns mer information om boken här, och den kan beställas bland annat via bokus.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

På väg till Almedalen

Posted by jesperstromback på juni 29, 2014

Imorgon är det dags för mig att åka till årets Almedalsvecka. Det kommer att bli både mycket intressant och intensivt. I likhet med förra året kommer jag att medverka på flera seminarier:

Intervju i TV4

Imorgon måndag kommer jag att intervjuas på TV4:s scen klockan 15.45. Intervjun kommer också att sändas live.

Är nätet demokratins bästa vän? Eller ett hot?

På tisdag den 1/7 klockan 11.30-11.45 kommer jag att intervjuas på Dagens Samhälles scen om hur demokratin påverkas av internet och det nya medielandskap vi är på väg in i. Mer information finns här.

Tillbakablick: Så avgjorde valkampanjen årets EU-parlamentsval

På tisdag den 1/7 klockan 13.00-13.45 håller jag och Lars Nord ett seminarium där vi tittar tillbaka på den nyss avslutade valkampanjen till EU-parlamentet och diskuterar vilken betydelse valkampanjen och mediebevakningen hade. Nya forskningsresultat utlovas! Mer information finns här.

Framåtblick: Så avgör valkampanjen årets riksdagsval

På tisdag den 1/7 klockan 14.00-14.45 håller jag och Lars Nord ytterligare ett seminarium om valkampanjernas och mediernas betydelse. På detta seminarium blickar vi framåt mot höstens riksdagsval, och utifrån helt nya och tidigare ej presenterade resultat av egna panelundersökningar kommer vi diskutera vilken betydelse valkampanjen kan komma att få för hur det går i riksdagsvalet. Mer information finns här.

Politikens medialisering

På onsdag den 2/7 kommer jag att diskutera politikens medialisering tillsammans med Robert Olsson, programdirektör i SVT. Samtalet leds av Karin Hübinett och sänds i SVT klockan 15.20-15.50. Mer information finns här.

Röstar informerade väljare annorlunda?

På onsdag den 2/7 klockan 13.15-14.15 ordnar Sveriges kommunikatörer ett seminarium med rubriken Röstar informerade väljare annorlunda? Förutom jag själv medverkar Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och Anna-Karin Hedlund, senior partner på Diplomat Communication. Samtalet leds av Lotta Fogde. Mer information finns här.

Vad är dina viktigaste arbetsuppgifter om du blir samhällsbyggnadsminister kommande mandatperiod?

Detta seminarium arrangeras av Svenska Teknik&Designföretagen onsdagen den 2/7 klockan 16.00-17.30. Förutom jag själv medverkar Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter, Åsa Bergman, vd Sweco, Magnus Meyer, vd WSP Sverige, Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (m) och Katarina Köhler, riksdagsledamot (s). Samtalet leds av Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle. Mer information finns här.

Vid sidan av dessa officiella programpunkter väntar ett flertal möten, och jag ser också fram emot att gå och lyssna på flera seminarier. Det kommer att bli mycket intressant!

Posted in Aktuellt | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nya kapitel om strategisk politisk kommunikation

Posted by jesperstromback på juni 25, 2014

NamnlöstIdag landade den nya boken Political Communication, redigerad av Carsten Reinemann, i brevlådan. Boken ingår i den nya bokserien Handbooks of Communication Science och innehåller totalt 31 kapitel som vart och ett analyserar och beskriver det aktuella forskningsläget på olika områden inom den politiska kommunikationen. Det ska bli en oerhört intressant bok att läsa!

För egen del medverkar jag med två kapitel, båda skrivna tillsammans med Spiro Kiousis. Den gemensamma nämnaren för dem är att de handlar om politisk public relations och strategisk politisk kommunikation. Det enda kapitlet fokuserar på och har titeln Political Public Relations, medan det andra kapitlet handlar om Strategic Political Communication in Election Campaigns.

Idag har jag uppdaterat sidan med mina engelska publikationer med dessa nya kapitel, högaktuella som de är inför höstens valkampanjer.

För mer information om boken i dess helhet, se förlagets hemsida.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ny rapport: Medieutveckling 2014

Posted by jesperstromback på juni 22, 2014

Nu har Myndigheten för radio och tv släppt den nya rapporten Medieutveckling 2014. Liksom tidigare år innehåller rapporten en bred beskrivning av den svenska mediemarknaden, med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Rapporten kan laddas ner gratis via myndighetens hemsida, och för de som är intresserade av dessa frågor kan rapporten starkt rekommenderas. I år medverkar jag också med ett kapitel med rubriken Den paradoxala medieutvecklingen, där jag bland annat tar upp att ett ökat medieutbud inte nödvändigtvis leder till att människor i allmänhet blir bättre informerade.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Hur det nya medielandskapet bidrar till ökade skillnader mellan grupper

Posted by jesperstromback på juni 19, 2014

För en tid sedan blev jag ombedd av European Politics and Policy (EUROPP), en blogg kopplad till London School of Economics, att skriva en artikeln om de förändrade medielandskapen och hur de riskerar bidra till ökade kunskapsklyftor och ökade deltagandeklyftor i politiken. Bakgrunden var att de hade läst artikeln The Dynamics of Political Interest and News Media Consumption: A Longitudinal Study, som jag skrivit tillsammans med Monika Djerf-Pierre och Adam Shehata och vilken publicerades i International Journal of Public Opinion Research i vintras.

Nu har den artikel som jag skrev för EUROPP publicerats under rubriken Greater media choice risks creating an information gap between ‘news-seekers’ and ‘news-avoiders’. Artikeln kan ses som en populariserad och förkortad version av den vetenskapliga artikeln, och kan rekommenderas om man är intresserad av medieutvecklingen och dess konsekvenser men inte har tillgång till eller tid att läsa vetenskapliga artiklar.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Rabatt på ”Mediatization of Politics”

Posted by jesperstromback på juni 15, 2014

Just nu och fram till den sista juli erbjuder Palgrave Macmillan 20 procents rabatt på den nya boken Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies. För att dra nytta av erbjudandet, läs mer här.

Posted in Aktuellt | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Ny bok om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på juni 10, 2014

mediatizationNu har min nya bok om politikens medialisering – Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies – precis kommit från tryckeriet. Boken är redigerad tillsammans med Frank Esser vid University of Zurich och utgiven av Palgrave Macmillan.

Så här drygt ett par veckor efter valen till Europaparlamentet och knappt tre månader till riksdagsvalet är boken högaktuell. Från medierna sida framhålls det gärna att deras viktigaste uppgifter är att informera och granska, och att de bara rapporterar om verkligheten som den faktiskt ser ut. Mediernas roll är dock mycket viktigare, och mycket större, än så. Medierna speglar inte bara verkligheten. De är med och formar den. Det gäller inte minst den politiskt relevanta verkligheten.

Om detta handlar teorin om politikens medialisering, vilket kan definieras som ”a long-term process through which the importance of the media and their spill-over effects on political processes, institutions, organizations and actors have increased”.

För de allra flesta är medierna den absolut viktigaste källan till information om allt som ligger bortom den egna vardagen. Det gör att människor är beroende av medierna för information om politik och samhälle. I viktiga avseenden är de medierade bilderna av verkligheten verkligare än verkligheten i sig själv, eftersom det är de medierade bilderna av verkligheten som människor har tillgång till. Det gör att människors verklighetsuppfattningar och i förlängningen deras åsikter i hög grad formas av hur medierna rapporterar om politik och samhälle. Det är ett exempel på hur medierna bidrar till att forma verkligheten.

Forskning visar också att den politiska och samhälleliga nyhetsbevakningen över tid har förändrats från att vara beskrivande och neutralt rapporterade till att i högre utsträckning bli tolkande och värderande. Det gäller framförallt när journalistiken gestaltar politik som spel och strategi till skillnad från sakfrågor – samtidigt som spelgestaltningarna av politik har blivit vanligare över tid. Allt mer tolkande och allt mer spelgestaltande journalistik är bara två av många exempel på hur den politiska nyhetsbevakningen i ökad utsträckning formas av mediernas egna logik. Detta utgör också exempel på hur medierna aktivt formar bilderna av verkligheten.

Att medierna utgör den viktigaste källan till information om politik och samhälle – och därmed viktigaste kanalen för politiska och andra aktörer som behöver nå ut till medborgarna – har samtidigt gjort det allt viktigare för politiska aktörer, organisationer och institutioner att ta hänsyn till och anpassa sig till medierna och deras bevakning. Ibland sker den anpassningen reaktivt, som en reaktion på vad medierna har rapporterat om och hur deras rapportering är utformad. Ibland sker anpassningen i förväg, när man planerar sina utspel och aktiviteter och försöker förutsäga hur medierna kommer att reagera. Båda formerna av anpassning gör att den politiska verklighet som medierna rapporterar om inte är oberoende av medierna, och är ytterligare exempel på hur medierna bidrar till att forma verkligheten.

Formulerat annorlunda genomsyrar medierna och deras bevakning politiken, och deras stora betydelse som informationskälla och centrala position i den politiska kommunikationen gör att de får ett stort inflytande både över allmänheten och över de aktörer, organisationer och institutioner som mediernas bevakning handlar om. På flera sätt är medialiseringen av politik och samhälle därför en lika genomgripande process som exempelvis individualiseringen och globaliseringen. Ska vi förstå varför politiken fungerar som den gör – eller inte fungerar som den borde – måste vi därför förstå den process genom vilken medierna har blivit viktigare och politiken mer anpassad till medierna.

Vår förhoppning mot den bakgrunden är att den nya boken ska bidra till såväl ökad kunskap om och förståelse för politikens medialisering som ökad forskning på området. Boken innehåller totalt 12 kapitel skrivna av ledande experter på området:

PART I: INTRODUCTION

1. Mediatization of Politics: Towards a Theoretical Framework, av Jesper Strömbäck & Frank Esser

PART II: FOUNDATIONS

2. Mediatization of Democracy, av Jay Blumler

3. Mediatization and Political Populism, av Gianpietro Mazzoleni

4. Mediatization and New Media, av Winfried Schulz

5. Mediatization and Political Autonomy: A Systems Approach, av Frank Marcinkowski & Adrian Steiner

PART III: DIMENSIONS OF MEDIATIZATION

6. Mediation of Political Realities: Media as Crucial Sources of Information, av Adam Shehata & Jesper Strömbäck

7. Mediatization at the Structural Level: Independence from Politics, Dependence on the Market, av Linards Udris & Jens Lucht

8. Mediatization of News: The Role of Journalistic Framing, av Claes H. de Vreese

9. Mediatization of Campaign Coverage: Metacoverage of US Elections, av Paul D’Angelo, Florin Büchel & Frank Esser

10. Mediatization of Political Organizations: Changing Parties and Interest Groups?, av Patrick Donges & Otfried Jarren

11. Mediatization and Political Agenda-Setting: Changing Issue Priorities?, av Peter van Aelst, Gunnar Thesen, Stefaan Walgrave & Rens Vliegenthart

PART IV: CONCLUSION

12. A Paradigm in the Making: Lessons for the Future of Mediatization Research, av Frank Esser & Jesper Strömbäck

För mer information, besök gärna förlagets hemsida eller se Mittuniversitetens pressmeddelande om boken. Boken kan köpas via exempelvis Bokus eller Adlibris.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 107 andra följare