Jesper Strömbäck

Om politik, medier och politisk kommunikation

Posts Tagged ‘Politisk kommunikation’

Gratis nedladdning av ”Väljarna, partierna och medierna”

Posted by jesperstromback på oktober 19, 2014

I kölvattnet av riksdagsvalet pågår eftervalsanalyserna för fullt, både inom och utanför partierna. Inom den akademiska världen pågår också analyserna av såväl valkampanjerna som valet och varför det gick som det gick. Det kommer dock dröja innan de första fullödiga vetenskapliga analyserna har publicerats, men i väntan på det finns det mycket tidigare forskning som fortfarande är relevant och kan vara till nytta eller av intresse för dem som arbetar med, studerar eller forskar kring politisk kommunikation och valrörelser.

Ett sådant exempel är boken Väljarna, partierna och medierna. En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006, som jag redigerade och gav ut tillsammans med Lars Nord för några år sedan (SNS Förlag, 2009). Idag har jag lagt ut den för gratis nedladdning (ladda ner här), för den som är intresserad. Ännu fler artiklar, rapporter och böcker för fri nedladdning finns här.

Posted in Aktuellt, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nya boken Makt, medier och samhälle ute nu

Posted by jesperstromback på oktober 9, 2014

Nu finns den äntligen i tryck, den nya och reviderade upplagan av Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation (Studentlitteratur, 2014). Boken en bred introduktion och genomgång av forskning kring den politiska kommunikationen mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare, med särskilt fokus på mediernas inflytande i den politiska kommunikationen och opinionsbildningen. Den vänder sig till alla som studerar och forskar kring olika aspekter av den politiska kommunikationen, men också till politiker, journalister, kommunikatörer och andra som på olika sätt deltar i eller är beroende av den politiska kommunikationen.

Boken innehåller åtta kapitel. Till sin struktur följer boken den tidigare upplagan, men samtliga kapitel har arbetats igenom, uppdaterats och reviderats både när det gäller teori och vad aktuell forskning visar. Några områden där mer betydande förändringar har skett gäller medielandskapens förändringar och betydelse för demokratin, de psykologiska grunderna för mediernas makt och inflytande, politisk public relations och politikens medialisering. De kapitel som ingår i boken är:

1. Inledning

2. Politisk kommunikation och makt

3. Medborgarna i den politiska kommunikationen

4. Mediernas makt över publiken

5. Makten över medierna

6. Nyhetsjournalistikens bilder av politik och samhälle

7. Politik, public relations och strategisk kommunikation

8. Demokratin och politikens medialisering

Mer information om boken finns hos förlaget. Där finns också pressmeddelandet om boken, som nu går att köpa via såväl förlaget som exempelvis Bokus och Adlibris. Just nu erbjuder Studentlitteratur dessutom boken till ett särskilt kampanjpris som ligger runt hundra kronor lägre än hos de andra bokhandlarna, så passa på medan specialerbjudandet gäller.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ny bok om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på juni 10, 2014

mediatizationNu har min nya bok om politikens medialisering – Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies – precis kommit från tryckeriet. Boken är redigerad tillsammans med Frank Esser vid University of Zurich och utgiven av Palgrave Macmillan.

Så här drygt ett par veckor efter valen till Europaparlamentet och knappt tre månader till riksdagsvalet är boken högaktuell. Från medierna sida framhålls det gärna att deras viktigaste uppgifter är att informera och granska, och att de bara rapporterar om verkligheten som den faktiskt ser ut. Mediernas roll är dock mycket viktigare, och mycket större, än så. Medierna speglar inte bara verkligheten. De är med och formar den. Det gäller inte minst den politiskt relevanta verkligheten.

Om detta handlar teorin om politikens medialisering, vilket kan definieras som ”a long-term process through which the importance of the media and their spill-over effects on political processes, institutions, organizations and actors have increased”.

För de allra flesta är medierna den absolut viktigaste källan till information om allt som ligger bortom den egna vardagen. Det gör att människor är beroende av medierna för information om politik och samhälle. I viktiga avseenden är de medierade bilderna av verkligheten verkligare än verkligheten i sig själv, eftersom det är de medierade bilderna av verkligheten som människor har tillgång till. Det gör att människors verklighetsuppfattningar och i förlängningen deras åsikter i hög grad formas av hur medierna rapporterar om politik och samhälle. Det är ett exempel på hur medierna bidrar till att forma verkligheten.

Forskning visar också att den politiska och samhälleliga nyhetsbevakningen över tid har förändrats från att vara beskrivande och neutralt rapporterade till att i högre utsträckning bli tolkande och värderande. Det gäller framförallt när journalistiken gestaltar politik som spel och strategi till skillnad från sakfrågor – samtidigt som spelgestaltningarna av politik har blivit vanligare över tid. Allt mer tolkande och allt mer spelgestaltande journalistik är bara två av många exempel på hur den politiska nyhetsbevakningen i ökad utsträckning formas av mediernas egna logik. Detta utgör också exempel på hur medierna aktivt formar bilderna av verkligheten.

Att medierna utgör den viktigaste källan till information om politik och samhälle – och därmed viktigaste kanalen för politiska och andra aktörer som behöver nå ut till medborgarna – har samtidigt gjort det allt viktigare för politiska aktörer, organisationer och institutioner att ta hänsyn till och anpassa sig till medierna och deras bevakning. Ibland sker den anpassningen reaktivt, som en reaktion på vad medierna har rapporterat om och hur deras rapportering är utformad. Ibland sker anpassningen i förväg, när man planerar sina utspel och aktiviteter och försöker förutsäga hur medierna kommer att reagera. Båda formerna av anpassning gör att den politiska verklighet som medierna rapporterar om inte är oberoende av medierna, och är ytterligare exempel på hur medierna bidrar till att forma verkligheten.

Formulerat annorlunda genomsyrar medierna och deras bevakning politiken, och deras stora betydelse som informationskälla och centrala position i den politiska kommunikationen gör att de får ett stort inflytande både över allmänheten och över de aktörer, organisationer och institutioner som mediernas bevakning handlar om. På flera sätt är medialiseringen av politik och samhälle därför en lika genomgripande process som exempelvis individualiseringen och globaliseringen. Ska vi förstå varför politiken fungerar som den gör – eller inte fungerar som den borde – måste vi därför förstå den process genom vilken medierna har blivit viktigare och politiken mer anpassad till medierna.

Vår förhoppning mot den bakgrunden är att den nya boken ska bidra till såväl ökad kunskap om och förståelse för politikens medialisering som ökad forskning på området. Boken innehåller totalt 12 kapitel skrivna av ledande experter på området:

PART I: INTRODUCTION

1. Mediatization of Politics: Towards a Theoretical Framework, av Jesper Strömbäck & Frank Esser

PART II: FOUNDATIONS

2. Mediatization of Democracy, av Jay Blumler

3. Mediatization and Political Populism, av Gianpietro Mazzoleni

4. Mediatization and New Media, av Winfried Schulz

5. Mediatization and Political Autonomy: A Systems Approach, av Frank Marcinkowski & Adrian Steiner

PART III: DIMENSIONS OF MEDIATIZATION

6. Mediation of Political Realities: Media as Crucial Sources of Information, av Adam Shehata & Jesper Strömbäck

7. Mediatization at the Structural Level: Independence from Politics, Dependence on the Market, av Linards Udris & Jens Lucht

8. Mediatization of News: The Role of Journalistic Framing, av Claes H. de Vreese

9. Mediatization of Campaign Coverage: Metacoverage of US Elections, av Paul D’Angelo, Florin Büchel & Frank Esser

10. Mediatization of Political Organizations: Changing Parties and Interest Groups?, av Patrick Donges & Otfried Jarren

11. Mediatization and Political Agenda-Setting: Changing Issue Priorities?, av Peter van Aelst, Gunnar Thesen, Stefaan Walgrave & Rens Vliegenthart

PART IV: CONCLUSION

12. A Paradigm in the Making: Lessons for the Future of Mediatization Research, av Frank Esser & Jesper Strömbäck

För mer information, besök gärna förlagets hemsida eller se Mittuniversitetens pressmeddelande om boken. Boken kan köpas via exempelvis Bokus eller Adlibris.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nya specialnummer om politikens medialisering

Posted by jesperstromback på mars 21, 2014

Nu har de senaste numren av de vetenskapliga tidskrifterna Journalism Studies och Journalism Practice precis publicerats online. Båda är specialnummer redigerade av mig själv och Frank Esser, och båda handlar om politikens medialisering. För de som forskar kring eller är intresserade av olika aspekter av politikens medialisering kan båda numren starkt rekommenderas.

Specialnumret av Journalism Studies har titeln Mediatization of Politics: Theoretical and Empirical Perspectives och innehåller sju artiklar:

Introduction: Making Sense of the Mediatization of Politics, av Jesper Strömbäck & Frank Esser

News Media Logic in a New Institutional Perspective, av Kent Asp

Mass Media Logic and the Mediatization of Politics. A Theoretical Framework, av Michael Meyen, Markus Thieroff & Steffi Strenger

Mediatization and Political Leadership. Perspectives of the Finnish Newspapers and Party Leaders, av Pekka Isotalus & Merja Almonkari

Opposing the Government but Governing the Audience. Exploring the Differential Mediatization of Parliamentary Actors in Switzerland, av Nino Landerer

The Mediatization of Political Accountability. Politics, the News Media Logic and Industrial Crises in the 1980s and 2000s, av Monika Djerf-Pierre, Mats Ekström, Nicklas Håkansson & Bengt Johansson

News Coverage of Politics and Conflict Levels. A Cross-National Study of Journalists’ and Politicians’ Perceptions of Two Elements of Mediatization, av Peter Maurer & Barbara Pfetsch

Specialnumret av Journalism Studies har titeln Mediatization of Politics: Facets of Media Logic och innehåller också det sju artiklar:

Introduction: Making Sense of the Mediatization of Politics, av Jesper Strömbäck & Frank Esser

Phases of Mediatization. Empirical Evidence from Austrian Election Campaigns Since 1970, av Josef Seethaler & Gabriele Melischek

Jumping the Shark. Mediatization of Canadian Party Leadership Contests, 1975-2012, av Shannon Sampert, Linda Trimble, Angelia Wagner & Bailey Gerrits

Metacoverage and Mediatization in US Presidential Elections. A Theoretical Model and Qualitative Case Study, av Paul D’Angelo & Frank Esser

Mediatization, Legal Logic and the Coverage of Israeli Politicians on Trial, av Anat Peleg & Bryna Bogoch

Media Logic and Political Logic Online and Offline. The Case of Climate Change Communication, av Jörg Hassler, Marcus Maurer & Corinna Oschatz

Passive Accomplice or Active Disruptor. The Role of Audiences in the Mediatization of Politics, av Tamara Witschge

Det känns mycket kul att dessa specialnummer nu har publicerats, och förhoppningsvis ska de bli lästa av många och bidra till att ytterligare stärka våra kunskaper om och forskningen kring politikens medialisering.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Politik & samhälle, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mediekommentarer kring och recensioner av ”Kampen om opinionen”

Posted by jesperstromback på januari 21, 2014

(uppdaterad 2014-01-21)

Idag är det exakt två månader sedan vi släppte den nya boken Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Sedan dess har det publicerats ett antal artiklar, inslag och blogginlägg som på olika sätt handlar om, refererar till eller recenserar boken. Nedan har jag samlat de artiklar, inslag och inlägg som jag hittat så här långt. För den som är intresserad av en längre intervju kring boken och mediernas roll under valrörelser kan Margit Silbersteins intervju med mig rekommenderas, vid sidan av det seminarium där boken presenterades.

Medier sätter fart på det politiska spelet – artikel och intervju i DN Kultur, 2014-01-15

Vem vinner väljarna – recension av Carolin Dahlman, Svensk Tidskrift, 2014-01-10

Politisk spaning – frågorna som avgör valet, inlägg av David Ahlin, Ipsos, 2014-01-09

Ny forskarantologi om svenska valrörelser – blogginlägg av Henrik Oscarsson 2013-08-16

Stark kampanj räckte inte för S – Svenska Dagbladet 2013-09-11

Så påverkar media valresultaten – SVT Nyheter 2013-09-12

Ett år till valet – strategierna slipas – Godmorgon Världen, P1, 2013-09-12

Ett år till valet – kampen om opinionen, hela seminariet där boken presenterades – SVT Forum, 2013-09-13

Proffsigt är inte alltid bäst – Värmlands Folkblad 2013-09-13

Det är väl klart att inte media ska påverka valresultaten – blogginlägg på Mediemänniskan 2013-09-13

Tolkad politik med spelberoende – Folkbladet 2013-09-16

Odlar vi politikerförakt? – Skånska Dagbladet 2013-09-17

Vinnare och förlorare – Arbetet 2013-09-17

Gissning om kommande kovändning – Arbetet 2013-09-17

Ord, siffror och förvalsdebatt – Krönika av Heidi Avellan, Sydsvenskan 2013-09-21

En politiker i fickan kanske – Hela Hälsingland 2013-09-28

Kommunikation avgör valet – krönika av Katarina Nyberg Finn 2013-10-01

Styr media valrörelsen? SVT Nyheter, Margit Silberstein intervjuar mig, 2013-10-09

Kampen om opinionen: Professionaliseringen – blogginlägg av Jonas Wikström 2013-10-14

En allt tuffare kamp om opinionen – Västerbottens-Kuriren 2013-10-16

Än är det inte kört för Reinfeldt – Norran 2013-10-18

Kampen om opinionen under den långa valrörelsen avgörande, debattinlägg på Politologerna 2013-10-23

Politisk kommunikation i fokus – recension av Jesper Falkheimer 2013-10-23

Kampen om opinionen: Politisk reklam – blogginlägg av Jonas Wikström 2013-10-30

Posted in Aktuellt, I medierna, Politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Och det vinnande omslaget är…

Posted by jesperstromback på januari 19, 2014

För cirka en månad sedan bad jag om hjälp att välja omslag till den reviderade utgåvan av Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, som kommer att ges ut av Studentlitteratur senare i år. Nu är omröstningen klar, och det vinnande omslaget – med 34 procent av rösterna – är:

Alternativ 1

Alternativ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressant nog är detta inte det omslag som jag själv tycker bäst om och trodde skulle vinna, men det fick klart flest röster och kommer därför att bli omslaget på nästa utgåva av boken. När folket har talat är det bäst att lyssna :). Tack alla som deltog i omröstningen och hjälpte mig att välja!

Posted in Aktuellt | Taggad: , , | Leave a Comment »

Omröstning: vilket är det bästa omslaget?

Posted by jesperstromback på december 18, 2013

Just nu pågår planeringen inför revideringen av Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. Som jag skrivit tidigare välkomnar jag alla synpunkter och förslag till revideringar och tillägg från dem som har läst den första utgåvan. Vid sidan av detta ska även ett nytt omslag fram, och Studentlitteratur har nu tagit fram fem förslag. Frågan är vilket som är bäst?

Vad tycker du? Hjälp mig gärna genom att rösta på det förslag du tycker är bäst! Omröstningen pågår till den 15 januari!

Posted in Aktuellt, Nya publikationer | Taggad: , , , | Leave a Comment »

En bok, en författare om ”Kampen om opinionen”

Posted by jesperstromback på december 12, 2013

Kampen om opinionenIdag sändes TV-programmet ”En bok, en författare”, där jag intervjuas om min och Lars Nords bok Kampen om opinionen, som släpptes för några månader sedan. För den som missade det men är intresserad går programmet även att se via urplay.se.

Posted in Aktuellt, I medierna | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

DN Debatt: ”Tio politiska strider som kommer att avgöra valet”

Posted by jesperstromback på december 7, 2013

Idag skriver jag och Per Schlingmann en gemensam artikel på DN Debatt med rubriken ”Tio politiska strider som kommer att avgöra valet”. Artikeln handlar om och beskriver tio faktorer kopplade till den politiska kommunikationen och partiernas valkampanjer som vi menar kommer få stor betydelse för och bidra till att avgöra hur det går i riksdagsvalet 2014.

Hela artikeln kan läsas nedan. För den som vill följa upp den forskning som mycket av resonemangen och analyserna bygger på rekommenderas bland annat min och Lars Nords nya bok Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska valrörelser (SNS Förlag, 2013) samt Henrik Oscarssons och Sören Holmbergs Nya svenska väljare (Norstedts juridik, 2013).

Tio politiska strider som kommer att avgöra valet

Osäker opinion. Väljarna bestämmer sig allt senare, och det blir allt viktigare för partierna och politikerna att pricka in rätt reformagendor och kommunicera på rätt sätt i valrörelsen. Vi har identifierat tio faktorer som vi menar kommer att avgöra valet 2014, skriver Jesper Strömbäck och Per Schlingmann.

I dag är det 281 dagar kvar till riksdagsvalet 2014. Enligt den sammanvägning av olika opinionsmätningar som görs av statsvetaren Henrik Oscarsson får de rödgröna partierna 50 procent, allianspartierna 39,5 procent och Sverigedemokraterna 9,3 procent. Samtidigt är 18 procent osäkra, och opinionsmätningar som görs långt före valdagen är sällan en bra indikator på hur det kommer att gå i valet. Exempelvis fick de rödgröna partierna för fyra år sedan nästan exakt samma resultat som nu, för att sedan förlora valet.

Detta illustrerar att mycket kan hända. Det beror inte minst på att väljarrörligheten har blivit större. 2010 bestämde exempelvis 53 procent vilket parti de skulle rösta på under valrörelsen, medan 17 procent bytte parti.

Av detta kan två slutsatser dras. För det första att man inte bör fästa allt för stor vikt vid vad opinionsmätningar nu visar. För det andra att de reformagendor partierna nu utvecklar och den politiska kommunikationen fram till valet kommer att få stor betydelse. I det sammanhanget bedömer vi att tio faktorer (utan inbördes ordning) tillsammans kommer att avgöra riksdagsvalet 2014.

Kampen om framtiden. Varje val handlar både om historien – hur olika partier och regeringen har skött sig – och framtiden – vilka partier och vilket regeringsparti är bäst på att väcka framtidstro. Enligt vår uppfattning är framtidsbedömningarna viktigast. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att övertyga om att man har en politik för framtiden och att ingjuta framtidshopp?

Kampen om dagordningen. När människor tar ställning till partierna gör de det i stor utsträckning utifrån de frågor som ligger högt på den mediala och politiska dagordningen. Partierna gynnas därför ifall frågor som de upplevs som starka i ligger högt på dagordningen. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att sätta dagordningen?

Kampen om politikens genomförbarhet och trovärdighet. Människor vill att politiker förstår verkligheten på ungefär samma sätt som de själva, men också att de har förslag som bidrar till att åtgärda problemen. Politiken måste också upplevas som trovärdig och effektiv. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att övertyga om att de har en politik som är möjlig att genomföra och effektiv när det gäller att hantera olika problem?

Kampen om gestaltningarna av verkligheten. Den politiska debatten fokuserar ofta på olika förslag, men viktigt är också att beskriva verkligheten på ett sätt som människor känner igen sig i. Hur verkligheten gestaltas har också betydelse för hur trovärdiga olika förslag upplevs och för vad som uppfattas som de viktigaste konflikterna. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att gestalta verkligheten och definiera de centrala konflikterna?

Kampen om regeringsalternativens trovärdighet. Människor röstar inte bara på partier utan också på regeringar. Medan allianspartierna går till val som ett samlat regeringsalternativ har beskeden från de rödgröna partierna varit oklara. Sverigedemokraterna gör också regeringsfrågan oklar. Två avgörande faktorer kommer att vara hur viktigt människor upplever att det är med tydliga regeringsalternativ, dels hur trovärdiga regeringsalternativen upplevs. Frågan är därför: vilket regeringsalternativ kommer att lyckas bäst med att övertyga om att man har den kompetens som krävs för att styra landet under de kommande fyra åren?

Kampen om mobiliseringen och entusiasmen. För att vara framgångsrika måste partierna lyckas med att både mobilisera och entusiasmera medlemmar och sympatisörer och att identifiera och mobilisera möjliga väljare. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att identifiera, mobilisera och entusiasmera möjliga väljare och anhängare?

Kampen om att vara i opposition mot verkligheten. I den politiska debatten låter det ofta som att motståndaren utgörs av andra partier. För väljarna är den verkliga motståndaren dock olika problem som man upplever. Förmågan till ständig samhällskritik är därför viktig för att vinna människors förtroende, men också för att förnya politiken när nya problem uppstår. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att visa att den verkliga motståndaren är problem i verkligheten?

Kampen om mediebilden. För de allra flesta är medierna den viktigaste källan till information om politik och samhälle. Vilka frågor som finns på mediernas dagordning och hur medierna gestaltar såväl partierna och regeringsalternativen som olika förslag och verkligheten i sig kan därför få stor betydelse för hur människor upplever verkligheten och röstar. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att påverka medierna till att gestalta olika aspekter av verkligheten på ett för dem fördelaktigt sätt?

Kampen om vänster-höger-positioneringen och mitten. I svensk politik har den ideologiska vänster-höger-skalan mycket stor betydelse för hur människor röstar. Samtidigt är ”vänster”, ”mitten” och ”höger” subjektiva begrepp. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att positionera sig själva och sina motståndare utmed den ideologiska vänster-höger-skalan?

Gehör och känsla. Politisk kommunikation och politiska kampanjer handlar om både konst och vetenskap. Lika viktigt som det är att partierna tillämpar de senaste kunskaperna om hur man planerar och genomför valkampanjer och bedriver politisk kommunikation, lika viktigt är det att ha gehör och känsla, och att våga följa sitt gehör och sin känsla för vad som fungerar, ligger i tiden och är rätt.

Givetvis finns det också andra faktorer som kan få stor betydelse. Inte minst viktig är ekonomins utveckling eller om det uppstår kriser i omvärlden som påverkar Sverige. Oavsett det är den politiska kommunikationen avgörande, och inom ramen för detta kommer de faktorer som har diskuterats ovan få mycket stor betydelse. Vad opinionsmätningarna än visar nu har den långa valrörelsen knappt börjat, och mycket kan – och kommer sannolikt – hända.

Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Mittuniversitetet, knuten till Per Schlingmann AB

Per Schlingmann, rådgivare, grundare av konsultföretaget Per Schlingmann AB, tidigare partisekreterare (M)

Posted in Aktuellt, I medierna, Nya publikationer, Opinionsmätningar, Politiska kampanjer, Svensk politik | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

Konstruktiv kritik, synpunkter och förslag efterlyses!

Posted by jesperstromback på december 2, 2013

MaktmediersamhalleNu är det klart att jag ska revidera boken Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, som ursprungligen gavs ut av SNS Förlag 2009. Nästa upplaga kommer att ges ut av Studentlitteratur under sommaren nästa år, i tid för höstterminens olika kurser. Eftersom jag vet att boken har lästs av många, och vill att den ska kännas så angelägen och relevant som möjligt, söker jag nu efter konstruktiv kritik, synpunkter och förslag på boken.

Har du läst boken? Har du synpunkter eller förslag på sådant som bör ändras, läggas till, tas bort eller förtydligas? Alla konstruktiva förslag tas tacksamt emot! Skicka dem till jesper@jesperstromback.com senast den 3 januari: sedan börjar arbetet med att revidera boken.

Posted in Aktuellt, Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 277 andra följare