Jesper Strömbäck

Om politik, medier och politisk kommunikation

Posts Tagged ‘presidentvalet 2008’

Presidentvalet 2012: att rösta för eller att rösta emot?

Posted by jesperstromback på oktober 7, 2011

Trots att det är över ett år till nästa presidentval i USA är mediebevakningen och intresset omfattande. Det framkommer av en ny undersökning från Pew Research Center, som visar att både mediebevakningen och amerikanernas intresse ligger på ungefär samma nivå som vid motsvarande period inför presidentvalet 2008. Det är något förvånande, eftersom valet 2008 brukar anses som ovanligt mobiliserande genom den starka oppositionen mot Bush, entusiasmen för Obama, och att varken den sittande presidenten eller vice presidenten ställde upp för omval.

Så här långt är intresset samtidigt större bland Republikanerna än bland Demokraterna. Förklaringen är dock enkel, och handlar om att Republikanerna har flera olika presidentkandidater att ta ställning till medan Obama är ohotad presidentkandidat för Demokraterna.

I vanlig ordning spelar opinionsmätningar en central roll i mediernas bevakning av presidentvalet. En amerikansk egenhet i det sammanhanget är att genomföra opinionsmätningar där den sittande presidenten – i det här fallet Obama – ställs mot olika hypotetiska motkandidater. Den typen av opinionsmätningar är notoriskt opålitliga och bör tas med en stor skopa salt, men genomförs ändå och anses ge en fingervisning om hur starka olika presidentkandidater är.

Om man ska tro en ny undersökning från Pew Research Center är opinionsläget för närvarande jämnt. Om Obama ställs mot Mitt Romney skulle de båda få 48 procent. Om Obama ställs mot Rick Perry skulle Obama få 50 procent och Perry 46 procent. Undersökningen visar också att Mitt Romney leder bland Republikanska väljare (22%), följt av Rick Perry (17%), Herman Cain (13%) och Ron Paul (12%). Inte heller de resultaten bör dock tas på för stort allvar. Ännu är det många som inte har tagit ställning, och mycket kan hända innan primärvalen drar igång i januari. Här bör man komma ihåg att John McCain var helt uträknad för fyra år sedan, medan kandidater som Rudy Guiliani låg i täten.

Det kanske mest intressanta med den nya undersökningen är därför ett annat resultat, nämligen att andelen bland Obama’s sympatisörer som skulle rösta för Obama är större än andelen som skulle rösta emot någon av de Republikanska presidentkandidaterna, medan andelen bland de Republikanska presidentkandidaterna som skulle rösta för Mitt Romney eller Rick Perry är lägre än andelen som skulle rösta emot Obama. För att citera Pew:

Given a choice between Obama and Romney, 48% of registered voters say they would vote for Romney or lean toward Romney, while an identical percentage supports Obama or leans toward Obama. Most Obama supporters – 33% of all voters – say they consider their vote as a vote for the president, rather than as a vote against Romney. Conversely, far more Romney supporters say they view their vote as a vote against Obama rather than a vote for Romney. The pattern is similar in a possible Obama-Perry matchup.

Vad detta tyder på är att entusiasmen bland Demokratiska sympatisörer för Obama är större än entusiasmen bland Republikanska sympatisörer för deras ledande kandidater. Detta trots all kritik som har riktats mot Obama under en längre tid, och trots allt som sagts och skrivits om att Republikanska anhängare till skillnad från 2008 är mer mobiliserade än Demokratiska anhängare.

Även detta kan givetvis förändras, och när Republikanerna väl har valt sin presidentkandidat kommer andra delar av partiet att sluta upp. Ändå tyder undersökningen från Pew Research Center på att man bör förhålla sig skeptisk inför olika påståenden om Obama’s opinionsmässiga problem. Vem som än blir presidentkandidat för Republikanerna kan komma långt genom att rida på missnöjet med Obama, men troligen inte vinna valet. Det illustreras kanske bäst av presidentvalet 2004, där motståndet mot president Bush var omfattande men ändå inte räckte för att John Kerry skulle besegra honom.

 

 

Posted in Amerikansk politik | Taggad: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt bokkapitel om det amerikanska presidentvalet 2008

Posted by jesperstromback på december 22, 2010

Nu har den senaste boken som jag medverkar i precis släppts. Boken heter Techno Politics in Presidential Campaigning. New Voices, New Technologies, and New Voters, och är redigerad av John Allen Hendricks och Lynda Lee Kaid (Routledge, 2011).

Det kapitel som jag själv är medförfattare till heter International Coverage of the U.S. Presidential Campaign: Obamamania Around the World, och är skrivet tillsammans med David L. Painter, Eisa Al Nashmi, Juliana Fernandes, Zheng Xiang och Ji Young Kim. Kapitlet bygger på en innehållsanalys av hur medierna i Brasilien, Kina, Egypten, Saudi Arabien, Sydkorea och England bevakade presidentvalet 2008, med särskilt fokus på i vilken utsträckning som det finns ett samband mellan graden av politisk frihet och frihet för medierna i de olika länderna och hur presidentvalet bevakades. Kapitlet kan ses som ett systerkapitel till det kapitel som publicerades i den likaledes nypublicerade Communication in the 2008 U.S. Election.

Posted in Nya publikationer | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt boktips: ”The Obama Victory”, av Kate Kenski, Bruce W. Hardy & Kathleen Hall Jamieson (2010)

Posted by jesperstromback på juli 12, 2010

Antalet böcker om det amerikanska presidentvalet 2008 och Barack Obamas seger bara ökar. Medan den första vågen böcker huvudsakligen var skrivna av journalister domineras den andra vågen av mer systematiska undersökningar av olika forskare. Det är med andra ord först nu som mer gedigna fakta börjar bli tillgängliga.

En av de viktigaste böckerna så här långt är den precis nysläppta The Obama Victory. How Media, Money, and Message Shaped the 2008 Elections (Oxford University Press, 2010), skriven av Kate Kenski, Bruce W. Hardy och Kathleen Hall Jamieson. Boken bygger bland annat på The National Annenberg Election Survey (NAES), troligen den mest omfattande amerikanska valrörelseundersökningen av alla, innehållsanalyser, intervjuer med kampanjmedarbetare samt undersökningar av presidentkampanjernas annonsköp (mer information om undersökningarna finns på The Annenberg Public Policy Center). I boken analyserar och undersöker författarna valrörelsen från december 2007 till och med valdagen, det vill säga boken täcker både primärvalskampanjerna och den slutliga valkampen mellan Barack Obama och John McCain. Författarna studerar kampanjernas budskapsstrategier och retorik, deras annonsköp och resursanvändning, mediernas bevakning, och olika kampanj- och medieeffekter.

Om man är intresserad av valkampanjer, strategisk politisk kommunikation och amerikansk politik är det en bok som absolut förtjänar att läsas. Den är både mycket intressant och välskriven, och kommer sannolikt att räknas till en av de viktigaste böckerna kring presidentvalet 2008. Det enda egentliga problemet jag har med boken är författarnas strävan att locka läsare som inte är vana vid akademisk litteratur: av det skälet har de valt att lägga en hel del av metoddiskussionen och de statistiska analyserna på webben istället för att inkludera dem i boken. Det gör det krångligare att bedöma analyserna och underlaget för författarnas slutsatser, vilket irriterar. Bortsett från det är detta emellertid en mycket läsvärd och intressant bok som bygger på starka data.

Posted in Politisk kommunikation, Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt boktips: ”Det amerikanska löftet” av Martin Gelin (2009)

Posted by jesperstromback på april 5, 2010

Efter varje amerikanskt presidentval brukar det skrivas en rad böcker av journalister, kampanjarbetare och forskare som på olika sätt försöker kartlägga, undersöka, förklara och förstå valrörelsen och valutgången. Det amerikanska presidentvalet 2008 är inget undantag, utan snarare tvärtom: jag skulle gissa att det redan har publicerats fler böcker om det valet än om något tidigare amerikanskt presidentval.

Bland dessa finns det såväl mycket bra och läsvärda som mindre bra böcker. Till de bästa böckerna skrivna av andra än forskare som jag själv har läst hör The Audacity to Win: The Inside Story and Lessons of Barack Obama’s Historic Victory (2009) av David Plouffe, Obamas kampanjchef; Renegade: The Making of a President av journalisten Richard Wolffe (2009) och ”A Long Time Coming”. The Inspiring, Combative 2008 Campaign and the Historic Election of Barack Obama av Newsweek-journalisten Evan Thomas (2009). Samtliga dessa har jag tidigare tipsat om på min andra hemsida.

Till dessa mycket läsvärda böcker om presidentvalet 2008 och Barack Obamas kampanj vill jag även lägga Det amerikanska löftet. Barack Obamas väg till Vita huset av Martin Gelin (Atlas, 2009). Om man redan har läst någon eller flera av de amerikanska böckerna om presidentvalet och Obama kanske den inte tillför så mycket kring själva valkampanjen, men boken handlar – som titeln antyder – inte bara om presidentvalet och Obama. Boken handlar lika mycket eller mer om USA och de myter och drömmar som präglar landet, dess politik och folk. Bokens skildringar av dessa drömmar, klyftan mellan idealen och verkligheten, och hur detta präglade valkampanjen och de tiotusentals amerikaner som engagerade sig för Obama är bokens verkliga styrka. Inte sedan jag läste Göran Rosenbergs Friare kan ingen vara för många år sedan har jag läst en så välskriven och intressant svensk bok om USA och de idéer och ideal som präglar landet.

Det amerikanska löftet kan mot den bakgrunden rekommenderas både dem som är intresserade av USA i allmänhet, och av presidentvalet 2008 och Barack Obamas valkampanj. Den kan vidare rekommenderas både dem som inte har läst någon annan bok om det valet, och dem som redan har läst flera av de amerikanska böckerna. Genomgående är den mycket intressant, välskriven och lättillgänglig, och när jag väl började läsa den hade jag svårt att lägga den ifrån mig.

Posted in Politik & samhälle | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 270 andra följare