Jesper Strömbäck

Om politik, medier och politisk kommunikation

Posts Tagged ‘professionalisering’

Ny tidskriftsartikel om kampanjstrategier och kampanjtekniker

Posted by jesperstromback på april 5, 2013

Nu har senaste numret av Journal of Public Affairs publicerats, i vilket jag medverkar med en artikel skriven tillsammans med Christina Grandien och Kajsa Falasca. Titeln på artikeln är Do Campaign Strategies and Tactics Matter? Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Artikeln bygger på en enkätundersökning bland svenska riksdagsledamöter, och i artikeln undersöker vi hur de ser på betydelsen av olika faktorer – med särskilt fokus på olika kampanjstrategier och kampanjtaktiker – när det gäller att förklara varför människor väljer att rösta på ett visst parti och utgången av svenska riksdagsval. Trots att partierna satsar betydande resurser på att effektivisera och professionalisera sina kampanjer visar resultaten dock att riksdagsledamöterna generellt anser att de flesta kampanjstrategier och kampanjtekniker är förhållandevis oviktiga jämfört med framförallt partiernas åsikter och värderingar samt partiledarna. För att citera artikelns abstract:

In research on political campaign communication, it is often assumed that campaign strategies and tactics are highly important for explaining election outcomes. In contrast, most research in political science tends to emphasize the importance of political substance, long-term factors such as party identification, and real-world conditions for explaining election outcomes.

Although political parties in practice treat election campaigns as highly important and consequential, there is virtually no research on how party elites perceive the importance of campaign strategies and tactics when explaining election outcomes. Hence, drawing on a survey among Swedish members of parliament, this study investigates party elite perceptions of what matters when people decide which party to vote for and of what matters when explaining election outcomes. In brief, the results show that members of parliament perceive campaign strategies and tactics as significantly less important than the substance of politics. In the concluding analysis, the implications of the results are analyzed.

Posted in Aktuellt, Nya publikationer, Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Nytt boktips: ”Campaigning in the Twenty-First Century” av Dennis W. Johnson (2011)

Posted by jesperstromback på februari 6, 2011

Om man är intresserad av politiska kampanjstrategier och taktiker och hur de har förändrats under det senaste decenniet har det precis kommit en bok som starkt kan rekommenderas: Campaigning in the Twenty-First Century. A Whole New Ballgame? av Dennis W. Johnson (Routledge, 2011). På endast cirka 100 sidor går Johnson, som tidigare publicerat flera andra böcker om politiska kampanjer, igenom vad som kännetecknar nutida professionaliserade valkampanjer och hur de har förändrats inte minst som en följd av nya informationsteknologier.

Även om boken har en amerikansk slagsida bör den vara av stort intresse också för svenska forskare, studenter, politiker, konsulter och andra som intresserar sig för valkampanjer ur antingen ett teoretiskt eller praktiskt perspektiv. Boken är skriven för en bredare publik snarare än för akademiker, och är genomgående mycket välskriven och fylld av intressanta exempel. Det kapitel som jag själv tycker var intressantast är det som handlar om målgruppstänkande och microtargeting, ett område där amerikanska valkampanjer ligger oerhört långt före Sverige, men även de kapitel som handlar om hur de nya informationsteknologierna påverkar kampanjstrategierna och taktikerna är mycket intressanta. Som introduktionsbok till amerikanska politiska kampanjer bör boken fungera perfekt.

Posted in Strategisk politisk kommunikation | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Rätt tänkt av socialdemokraterna

Posted by jesperstromback på februari 26, 2010

Igår drog socialdemokraterna igång den senaste fasen i kampanjen inför höstens riksdagsval. Det skedde genom en debattartikel i Aftonbladet och vad de kallar ”årets första valmöte” på Södertörns högskola. Den nyhet som lyfts fram av socialdemokraterna i sammanhanget är att de nu inleder ”den största samtalskampanjen i svensk politisk historia”. I debattartikeln skriver de:

Vårt mål är att föra ett personligt samtal med minst en miljon människor – hemma, på jobbet, via nätet eller telefon. Dörrknackning och telefonuppringning är viktiga metoder. Men för att lyckas krävs det också att våra 103 000 medlemmar gör en insats, att under våren prata med 10 personer var som inte är medlemmar i vårt parti.

Denna satsning på ökade personliga kontakter är inte särskilt förvånande, utan följer den trend som etablerades av Obama inför presidentvalet 2008 och om handlar om strategier och taktiker för att nå väljarna direkt. Den strategin är sannolikt helt rätt, även om det inte alls är säkert att den är lika effektiv i Sverige som den var för Obama i USA.

Avgörande för hur effektiv strategin att kontakta väljarna direkt är beror nämligen på fler faktorer än antalet eller andelen väljare ett parti kontaktar. Avgörande är också den politiska kulturen, som bland annat handlar om hur människor upplever det att antingen (a) ta kontakt med människor via telefon eller dörrknackningar och (b) bli kontaktad av partierna via telefon och dörrknackningar. I USA är tröskeln för att prata politik med vänner och bekanta låg, och det är inget konstigt med att människor har t-shirts, bildekaler och annat som visar vilken kandidat de stödjer, eller med att försöka övertyga vänner och bekanta att rösta på ett visst sätt. I Sverige är den tröskeln betydligt högre. Därför är det inte säkert att strategin kommer att fungera lika bra i Sverige.

Minst lika avgörande är samtidigt vilka väljare det är som kontaktas av ett parti via telefon eller dörrknackningar. Nyckeln till framgång för Obamas gräsrotskampanjande var nämligen en mycket sofistikerad analys och målgruppsindelning av väljarna, och en direkt återkoppling till partiet från de som var ute och knackade dörr eller ringde väljarna. Hur framgångsrik socialdemokraternas strategi att kontakta väljarna direkt blir, beror därmed i mycket hög grad på hur sofistikerade deras väljardatabaser är och, utifrån det, hur sofistikerade och precisa deras indelningar av väljarna i olika målgrupper är.

Att satsa på personliga kontakter är helt rätt strategi, men hur effektiv strategin är beror inte i första hand på hur många som kontaktas. Det beror i första hand på vilka som kontaktas och på matchningen mellan budskap och mottagare.

Posted in Politiska kampanjer, Svensk politik | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 276 andra följare